Vạn Giới Tiên Tung

Wonderland

  • Thể loại: Phép Thuật, Anime,
  • Nhà sản xuất:
  • Số tập: 176 / ?? VietSub
  • Lượt xem: 14576
  • Năm phát sóng: 2018

176175174173172171170169168167166165


Mỗi bông hoa là 1 thế giới,  Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma  Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm  Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt  Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới  Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết