Táo Quân 2016

Gặp Nhau Cuối Năm

  • Thể loại: Gia đình, Shows,
  • Nhà sản xuất:
  • Số tập: Hoàn Thành Viet Nam
  • Lượt xem: 1187
  • Năm phát sóng: 2016

Táo quân 2016 là câu chuyện xung quanh chính sách tinh giản biên chế trên thiên đình. Ngọc Hoàng nhận thấy đội ngũ cán bộ thiên đình cần có sự cơ cấu lại để có thể sử dụng nhân lực hiệu quả nhất, qua đó tổ chức một cuộc thi dành cho các Táo. Gặp Nhau Cuối Năm 2016 Nhìn bề ngoài, đây là hình thức tuyển thêm nhân lực hỗ trợ thiên đình, tuy nhiên thông qua các phần thi Ngọc Hoàng có thể đánh giá rõ khả năng và quan trọng hơn cả là cái tâm của các Táo, để từ đó có thể sử dụng các Táo một cách hợp lý, phù hợp với năng lực.