Yozakura Quartet: Hoshi No Umi

Yozakura Quartet: Hoshi No Umi

321


Phần giữa ep 8 và 9 của tv series Tôi quyết định xem Hoshi no Umi trước khi xem Hana no Uta bởi vì mọi người nói đó là một prequel. Tôi đã hơi sợ lúc đầu bởi vì tôi đã theo dõi loạt Quarter Yozakura trước đó và nó có thiết kế nhân vật hoàn toàn khác nhau . Lúc đầu, tôi ghét những cái mới nhưng khi nhìn thấy thứ hai tôi nhận ra rằng họ vẫn thực sự tuyệt vời . Vì vậy, trên thực tế để xem xét :