World Trigger 2nd Season

ワールドトリガー, World Trigger 2

21


Khi một cánh cổng dẫn đến một thế giới khác bất ngờ mở ra trên Trái đất, Thành phố Mikado bị xâm chiếm bởi những sinh vật kỳ lạ được gọi là "Neighbours", những sinh vật độc hại không thấm vào đâu so với vũ khí truyền thống. Để đối phó với sự xuất hiện của họ, một tổ chức có tên là Cơ quan Phòng thủ Biên giới đã được thành lập để chống lại mối đe dọa Láng giềng thông qua vũ khí đặc biệt được gọi là "Trigger". Mặc dù đã vài năm trôi qua sau khi cánh cổng mở ra lần đầu tiên, Neighbours vẫn là một mối đe dọa và các thành viên của Border vẫn đề phòng để đảm bảo an toàn cho hành tinh.