Vương Triều Bí Ẩn HTV3 Lồng Tiếng

Diary Of A Night Watchman / Night Watchman*s Journal

242322212019181716151413


Người Gác Đêm Lấy bối cảnh thời Joseon (1392-1897), bộ phim xoay quanh cuộc chiến sống còn của các cấm vệ quân trẻ chống lại lũ yêu ma được các thế lực hắc ám thao túng để tiếm quyền và lật đổ ngai vàng của hoàng đế đương triều.