Vung Đất Thời Tiền Sử : Hành Trình Tìm Nước

The Land Before Time : Find Water

654321


khi thế giới khủng long bị de dọa vì nguồn nước bị cạn kiệt , các chú khủng long con quyết định tìm kiếm nguyên nhân và biết được nguồn nước bị chặn và hành trình truy bắt đầu