Vùng đất quỷ dữ 3: Ngày tận thế

Resident Evil: Extinction

7-End654321


Sau thảm họa tại thành phố Raccoon, Alice tiếp tục hành trình lật đổ tổ chức Umbrella. Băng qua sa mạc Nevada và phế tích Las Vegas, Alice gặp nhóm người sống sót đang tìm cách đi đến Alaska.