Vòng Xoay Vô Cực Phần 2

Infinity Nado Part 2

706968676665646362616059


Kẻ về cuộc chiến với những vòng quay tinh thông phép màu, những ngọn lửa hoàng kim ma thuật, phim kể về Jin đang thách thức World. World sử dụng sức mạnh tinh thần để tạo ra bốn hình dánh khác nhau quay bao gồm cả đất, lửa, nước và gió, và thay đổi chế độ chiến đấu của họ.