Tuổi thanh xuân (Phần 2)

Forever Young 2

1110987654321


Tuổi Thanh Xuân 2 phát sóng vào lúc 21h10 thứ Tư và thứ Năm hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ ngày 03/11/2016. Phần 2 nối tiếp giai đoạn Linh quay trở lại Việt Nam. Mời các bạn đón xem trên VTV3.Lịch phát sóng trên VTV3:Tập 01: 21h10p, 03/11/2016Tập 02: 21h10p, 09/11/2016Tập 03: 21h10p, 10/11/2016Tập 04: 21h10p, 16/11/2016Tập 05: 21h10p, 17/11/2016Tập 06: 21h10p, 23/11/2016Tập 07: 21h10p, 24/11/2016Tập 08: 21h10p, 30/11/2016Tập 09: 21h10p, 01/12/2016Tập 10: 21h10p, 07/12/2016Tập 11: 21h10p, 08/12/2016Tập 12: 21h10p, 14/12/2016Tập 13: 21h10p, 15/12/2016Tập 14: 21h10p, 21/12/2016Tập 15: 21h10p, 22/12/2016...