Tenchi Muyo! Gxp

Tenchi Muyo! Gxp | Tenchi Universe

54321


Nhân vật nam chính của chúng ta thì nội công rất là thâm hậu tạo ra 1 lực hấp dẫn vô cùng lớn, như các nhà vật lý bảo... khiến cho các cô gái đẹp từ vũ trụ lũ lượt bị hút vào**...** (chấm chấm chấm gọi tắt là chấm 3 chấm) Phim hiện tại đã bị drop nên từ ep 5 nó sẽ dừng một thời gian :v