Samurai Sentai Shinkenger vs. Go-Onger: GinmakuBang!!

Samurai Sentai Shinkenger Vs. Go-onger: Ginmakubang!!

Full


Thông tin  Tiêu đề: Samurai Sentai Shinkenger vs. Go-Onger: GinmakuBang!! Kanji: 侍戦隊シンケンジャーVSゴーオンジャー 銀幕BANG!! Ngày phát hành: 30/01/2010  Thể loại: Tokusatsu |  Team Up   Nội dung   Khi các Go-onger đang chiến đấu với Tổng thống của sự ô nhiễm Bachiido ở Gunman World, một vết nứt thứ nguyên đã mở ra mang họ tới Human World nơi họ gặp các Shinkenger. Họ tham gia cùng nhau khi Bachiido tham gia với Gedoushu