Pokemon Movie 13 : Bá Chủ Của Ảo Ảnh Zoroark

Pokemon Movie 13 : Ruler Of Illusions: Zoroark

Full


Full


Nhóm Satoshi đến thành phố Crown, nơi diễn ra “Pokemon Baccer World Cup”. Tuy nhiên thành phố ấy đã bị phá hủy bởi Raikou, Entei và Suicune. Con của Zoroark, Zorua nhờ nhóm Satoshi giải cứu mẹ nó khỏi tay bọn xấu. Điều này lôi kéo họ vào cuộc đua với Grings Kodai, người cũng đến thành phố để theo đuổi Lỗ Hỗng Thời Gian của Celebi cho mục đích xấu xa của hắn. Thuyết minh bởi Yumei