Nỗi Sợ Tột Cùng

Fear, Inc.

Full


Một gã nghiện phim kinh dị đã cùng bạn mình đăng kí vào một công ty cung ứng nỗi sợ cho mọi người.