Nhất Hưu Hòa Thượng

Nhất Hưu Hòa Thượng

  • Thể loại: Hoạt Hình,
  • Nhà sản xuất:
  • Số tập: Hoàn Thành VietSub
  • Lượt xem: 9219
  • Năm phát sóng: 2015

878685848382818079787776


Mô tả: Nhất Hưu hòa thượng khi còn nhỏ 10 tuổi là một chú tiểu rất thông minh, trí huệ, lanh lợi, lại vừa có lòng từ bi nhân hậu. Nhất Hưu thường dùng phương pháp "Đối Trị Đáp" hay còn gọi là "Gậy Ông Đập Lưng Ông". Tức là khi người ta hỏi Nhất Hưu điều gì không thể nào làm được (impossible), thì Nhất Hưu cũng áp dụng từ câu hỏi không thể nào làm được của họ mà hỏi lại họ điều không thể làm được Thiếu Nhi,Hoạt Hình