Kamen Rider W Forever A to Z Gaia Memory Of Fate

Kamen Rider W Forever A To Z Gaia Memory Of Fate

Full


Một đám zombies tên NEVER tấn công cuộc vận chuyển 26 T2 GaiaMemory của Tổ chức X làm cho 26 memory bay khắp Fuuto. Cầm đầu là KR Eteal với cú Maximum vô hiệu hóa tất Memory sản xuất trước T2 cùng một đám Dopant có sức mạnh của W mún biến dân Futto thành Zombies . Nhưng nhờ main char power nên anh Sô tá rố nhà ta có đc T2 Joker Memory và hạ đc Heat với Metal Dopant còn anh Phì lịp thì vô hiệu hóa năng lực của Eteal Memory rồi 2 anh cùng nhau xài đc form Xtream mới nên đã được hạ anh thủ lĩnh KR Eteal.