Hoa Thiên Cốt HTV3 Lồng Tiếng

The Journey Of Flower Htv3 Lồng Tiếng

504948474645444342414039


Hoa Thiên Cốt, một cô bé nhỏ nhắn, cha mất, cô đơn một mình lên đường bái sư để chống lại số mệnh. Nàng lên được Mao Sơn và gặp được Bạch Tự Hoa, sư phụ và cũng là người nàng yêu.