Gravity Falls Season 1

Gravity Falls Ss1

20191817161514131211109


là một phim hoạt hình truyền hình dài tập Mỹ được sáng lập bởi Alex Hirsch,[2] cựu biên kịch cho The Marvelous Misadventures of Flapjack và Fish Hooks. Tập đầu tiên được phát sóng thử nghiệm vào ngày 15 tháng 6, 2012[1][3] và sê-ri đã chính thức xuất hiện lần đầu vào 29 tháng 6, 2012[4]. Bộ phim này được xếp loại TV-Y7. Nguồn : https://vi.wikipedia.org/wiki/Gravity_Falls