Doraemon Movie 2017 Nobita và Chuyến phiêu lưu đến Nam Cực KachiKochi

Eiga Doraemon 2017 Great Adventure In The Antarctic Kachi Kochi

Điều này được giới thiệu trong đoạn Trailer đầu tiên tác phẩm mới nhất trong loạt phim vào mùa xuân năm 2017 “Doraemon Movie: Nobita và chuyến phiêu lưu đến Nam cực KachiKochi” đã cho thấy sự quyết liệt! Doraemon, Nobita, Shizuka, Jaian và Suneo đã có chuyến phiêu lưu kỳ thú tại Nam Cực, và chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức khác tại tin tức DoraDora tiếp theo! Và hiện tại đã cho biết đạo diễn loạt phim Doraemon lần này là ông Atsushi Takahashi (たかはし・あつし). Kiêm giám đốc kịch bản Takahashi! _Phát hành vào mùa xuân năm tới