Cyborg 009 VS Devilman

Cyborg 009 Vs. Devilman

321


Sau khi phát hiện ra được sự tồn tại của quỷ ở Tokyo, đội Cybord dẫn đầu bởi Tiến Sĩ Gilmore có mâu thuẫn với Devilman, một con quỷ hùng mạnh bắt tay với một tổ chức buôn bán vũ khí công nghê cao Black Ghost để tạo ra một siêu người máy. tổ chức này chuyên tạo ra cyborg phục vụ cho chiến tranh. Trong khi đó, mối đe dọa lớn khác nổi lên khi tiến sĩ Adam, một nhà khoa học của Black Ghost đang chế tạo ra một Siêu Cyborg mới để chống lại 009 và bạn của cậu ấy.