BIMA Satria Garuda

Garuda Knight Bima | Satria Garuda Bima

212019181716151413121110


Là một sê ri siêu anh hùng lấy cảm hứng từ Kamen Rider Black và Kamen Rider Black RX, được gọi là Ksatria Baja Hitam ( Black Steel Knight) tại Indonesia . Nói chung đây là một bộ Tokusatsu được sản xuất bởi Indonesia