Bác Sĩ Ma Cà Rồng (bác Sĩ Khát Máu)

Blood

20-End191817161514131211109


Bối cảnh của phim trong một bệnh viện. Một ma cà rồng làm việc như một bác sĩ. Một cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác cũng như tình yêu bất tử đang diễn ra.